دستگاه ثبت شماره مشتری

یکی از مهمترین راهکارها برای جذب و ارتباط موثر با مشتریان، ارسال پیامک به آن هاست. برای ارسال پیامک، هر کسب و کار، نیاز به جمع‌آوری شماره تماس مخاطبان خود دارد. اما از چه طریق می‌توان به آسانی و با اجازه مشتریان، شماره موبایل آن‌ها را ذخیره کرد؟ دستگاه ثبت شماره مشتری، یکی از راهکارهای هوشمندانه برای دریافت شماره و ارتباط با مشتریان است.