پیامک سفید چیست؟

پیامک سفید یا پیامک خدماتی به پیامکی گفته می‌‌شود که جنبه اطلاع رسانی داشته باشد. دریافت کننده پیامک منتظر دریافت پیامک باشد و از دریافت پیامک رضایت داشته باشد. دریافت کننده پیامک، ارسال کننده پیامک را بشناسد و با آگاهی بداند پیامک از طرف چه مجموعه‌ای برای او ارسال شده است. ارسال پیامک کدفعال سازی، […]